Elektrická stejnosměrná lokomotiva Škoda 1 ELo "Sněženka"
Elektrická stejnosměrná lokomotiva Škoda 1 ELo pro Československé státní dráhy ČSD E466.0 vyráběná v letech 1927-1928 hlavně pro provoz v železniční stanici Praha Wilsonovo nádraží a okolních nádražích. Lokomotivy E466.0 přepravovaly osobní vlaky. Jmenovité napětí 1500V DC, rámová lokomotiva s uspořádáním náprav (1Ao)Bo(Ao1), rozchod 1435mm, hmotnost 85,5t, výkon 1560 kW, maximální rychlost 90km/h. lokomotiva používala přístroje převážně švýcarské výroby. V roce 1929-1930 byly ve stejném provedení vyrobeny dvě lokomotivy Škoda 4 ELo - ČSD E467.0, které měly již originální elektrické zařízení Škoda vyrobená v elektrotechnické továrně. Provoz těchto elektrických lokomotiv byl zastaven v roce 1962 při přepojení trolejového napětí pražského železničního uzlu z 1500V na soustavu 3000V DC.

Electric direct-current locomotive Škoda 1 ELo for Czechoslovak state railways ČSD E466.0 made in 1927-1928 mainly for service in railway station Praha Wilson station and near stations. Locomotive E466.0 were designed to passanger trains. rated voltage 1500V DC, frame locomotive with axle arrangement (1Ao)Bo(Ao1), gauge 1435mm, weight 85,5t, power output 1560kW, maximum speed 90km/h. Locomotive was equipped by Swiss appliances. In 1923-1930 were made two equal locomotives Škoda 4 ELo - ČSD E467.0. They were equipped by Škoda appliances. Services were stoped in 1962 after trolley voltage changing.
28.03.2011Elektrická lokomotiva Škoda 85EO-ATM "Asynchron"
V roce 1987 vyrobila plzeňská ŠKODA funkční vzorek lokomotivy III. generace s asynchronním trakčním pohonem. Lokomotiva, z výroby označená svým továrním označením 85E0-ATM, nesla výrobní číslo ŠKODA 7936 a v době svého vzniku byla jednou z nejmodernějších lokomotiv na světě. Již v roce 1986, kdy bylo se stavbou prototypu započato, předpokládala ŠKODA, že se tento stroj stane základním stavebním kamenem široké škály sériových lokomotiv nejrůznějších typů s určením pro ČSD i export. I když se sériová výroba typu 85E ani typů odvozených nikdy neuskutečnila, jde v produkci plzeňské Škody bezesporu o nejvýznamnější zkonstruovanou lokomotivu.
24.02.2011Elektrická lokomotiva Škoda 93E (DNT 184.5) "Stonožka"
Šestinápravová elektrická stejnosměrná lokomotiva Škoda 93E, uspořádání náprav BóBóBó pro povrchové doly Tušimice, jmenovité napětí 3000V DC, rozchod 1435mm, hmotnost 120t, maximální rychlost 95km/h, výkon 5220kW.

6-axle electric direct-current locomotive Škoda 93E, axle arrangement BóBóBó for work in open-pit mines Tušimice, rated voltage 3000V DC, gauge 1435mm, weight 120t, maximum speed 95km/h, output 5220kW.

Publikace 75 let vývoje a výroby elektrických lokomotiv Škoda
Book 75 Years of the Development and Production of Škoda Electric Locomotives
27.11.2010Elektrická lokomotiva Škoda 25E (ČS2-001) "Albatros"
Stejnosměrná elektrická lokomotiva Škoda 25E (ČS2-001(2)) odvozená z řady ČSD E698.0 vyrobená v roce 1958 v počtu dvou kusů jako předváděcí pro zákazníka SŽD. Oba typy lokomotiv odlišovalo pouze jiné provedení laku a osazení automatických spřáhel.15.02.2010


(c) Jaroslav Skůra 2005-2013