Motorový vůz ČSD M475.0 (ČD 860.0) "Chrochtadlo"
Na základě rozsáhlé studie provozu kolejových vozidel ČSD, provedené ve druhé polovině 60. let minulého století Správou lokomotivního hospodářství a elektrotechniky Ministerstva dopravy a spojů a z ní vycházejícího plánu rozvoje lokomotivního a vozového parku ČSD byl roku 1968 zadán Výzkumnému ústavu kolejových vozidel vývoj čtyřnápravového motorového vozu pro provoz na neelektrizovaných hlavních tratích a trakčně náročných tratích vedlejších. Vůz měl mít poháněny všechny nápravy, měl mít alespoň 64 míst k sezení a měl utáhnout tři vozy řady Bam (Bn, dnes řada 053). Výkon vozu plánovaného označení M474.0 měl být alespoň 600 koní (442 kW) při použití jediného hnacího agregátu. Nové motorové vozy měly být vybaveny moderní tyristorovou regulací jízdy, ale dodatečně byl zadavatelem vznesen požadavek vybavit jeden z prototypů klasickou kontaktní regulací výkonu (údajně z důvodu nedostačujících zkušeností s novou tyristorovou regulací). To byla také jedna z příčin velkého zpoždění výroby prototypů M474.0, protože pro vůz z klasickou regulací musela být vyprojektována úplně nová elektrická výzbroj. Jeden z prototypů měl být zkušebně vybaven elektrodynamickou brzdou.Vozy vyvíjel Výzkumný ústav kolejových vozidel, výroba probíhala ve Vagónce TATRA Studénka v kooperaci s ČKD Praha-trakce a TEES Martin.

23.12.2011

Download ČSD M475.0 (modely): csd_m475.zip [68,0MB]
Download ČSD M475.0 (sounds): zde
Poznámka: Pro správnou funkčnost modelu je nutné mít vypnuté stíny v msts graphics option a nainstalován MSTS Bin !!!
Notice: For correct operation of model, is necessary cut of the shadows in the msts graphics option and MSTS Bin must be instaled !!!
Autor modelu: Jaroslav Skůra, skura@seznam.cz
Spoluautor skinů: Petr SmutekMotorový vůz Škoda ČSD M274.0 "Modrý šíp"
V roce 1934 byl ve Škodě Plzeň vyroben velmi progresivní model motorového vozu, který byl na ČSD označen řadou M274.0. Výkon dieselového motoru byl 310kW. Motorový vůz velmi líbivého vzhledu byl optařen modrým nátěrem v dolní části skříně. Podle modré barvy, jako tradiční barvy výrobků Škodových závodů spolu se znakem okřídleného šípu Škoda, nazvali železničáři a cestující veřejnost motorový vůz M274.0 "Modrý šíp".

In 1934, a very advanced engine railcar model was produced, designated the M274.0 production series by the ČSD. The diesel engine´s output was 310 kW. The lower part of the body of the very attractively designed engine railcar was painted blue. According to the blue colour, the traditional colour of Škoda Works products, together with the logo of the Škoda "Winged Arrow", the M274.0 engine railcar was known to railwaymen and passengers as "The Blue Arrow".

Publikace 75 let vývoje a výroby elektrických lokomotiv Škoda
Book 75 Years of the Development and Production of Škoda Electric Locomotives31.05.2011

Download ČSD M274.0 + Calm36 (modely): csd_m274.rar [10,2MB]
Download ČSD M274.0 + Calm36 (sounds): zde
Download ČSD M274.0 (cabview): zde
Poznámka: Pro správnou funkčnost modelu je nutné mít vypnuté stíny v msts graphics option a nainstalován MSTS Bin !!!
Notice: For correct operation of model, is necessary cut of the shadows in the msts graphics option and MSTS Bin must be instaled !!!
Autor modelu: Jaroslav Skůra, skura@seznam.cz

(c) Jaroslav Skůra 2005-2013